Line Dance

Line Dance

Iedereen staat in rijen op één lijn en voert tegelijkertijd dezelfde passen uit. Stapsgewijs worden de passen aangeleerd. In principe zijn het dansen zonder partner, maar er zijn ook dansen voor tweetallen. Voor de cursus heeft men geen partner nodig en danservaring is niet noodzakelijk.

Het 1e lesuur (11.30-12.30) is voor gevorderden.

Het 2e lesuur (12.30-13.30 is voor beginners.

 

Beschikbare datums

Beschikbare tijden

    Voor deze activiteit moet men zich aanmelden. Voor meer informatie over deze activiteit en aanmelding kunt u contact opnemen met Mary Verbeek, telefoon 010-4673713 of 06-19750321
    • De Leeuwerik Ontmoetingscentrum
    • 19-04-2024
    • 11:30 - 13:30