Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je voor jezelf en anderen

Home > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Bij Welzijn Lansingerland zijn ongeveer 400 enthousiaste vrijwilligers actief. Veel van onze diensten zouden zonder vrijwilligers niet kunnen bestaan. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle mensen die zich belangeloos inzetten en hun steentje willen bijdragen aan een fijnere samenleving.

Bij Welzijn Lansingerland kennen we veel verschillende soorten vrijwilligers die we allemaal enorm waarderen.

Word vrijwilliger bij ons

Openstaande Vrijwilligersfuncties bij Welzijn Lansingerland

Bestuurslid
(Werkdagen in overleg) | Hoofdlocatie ontmoet

 • 10 a 11x per jaar een vergadering
 • Toezicht in het belang van de organisatie
 • Een centrale rol
Bekijk vacature

Ervaren notulist voor het Bestuur van Welzijn Lansingerland
(Maandelijks) | De Leeuwerik te Bleiswijk

 • Ervaring in notuleren is gewenst
 • Je kunt de informatie omzetten in een bondig verslag
 • De vergaderingen worden 1x per maand op woensdag gehouden van 17.30 uur – 20.00 uur
Bekijk vacature

Sleutel Beheerder
(Dagdeel (Ochtend/Middag of in overleg)) | De Leeuwerik te Bleiswijk

 • Gezellige collega-vrijwilligers
 • Prettige en gezellige werkomgeving
 • Vrijwilligersvergoeding
Bekijk vacature

Sleutelbeheerder
(Elke donderdag) | De Leeuwerik te Bleiswijk

 • Gezellige collega-vrijwilligers
 • Vrijwilligersavond
 • Vrijwilligersvergoeding
Bekijk vacature

Groter sociaal netwerk, meer contacten en meer zelfredzaamheid

Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Sociale relaties dragen bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling en aan identiteit en zelfrespect. Ze helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen. Ze zijn belangrijk voor het persoonlijk functioneren. Gelukkige mensen hebben meer kans om gelukkige vrienden en familieleden te hebben, die op hun beurt weer gelukkige mensen in hun omgeving hebben. Dit is vooral te danken aan zogenaamde emotionele besmetting. Mensen zijn geneigd hun geluk met hun naasten te delen door bijvoorbeeld het bieden van spontane hulp bij klusjes.

Minder eenzaamheid, meer activiteiten, meer zelfvertrouwen.

Contact met een zorgvrijwilliger en/of deelname aan groepsactiviteiten vormen lichtpunten in de week van vragers. Bij veel mensen nemen gevoelens van eenzaamheid af en gevoelens van zelfvertrouwen juist toe. Het ondernemen van activiteiten met een vrijwilliger leidt vaak tot het ondernemen van steeds méér activiteiten.

Meer participatie en meedoen aan de maatschappij

Vrijwilligerszorg versterkt de sociale samenhang: de vrijwilligers ondersteunen mensen in kwetsbare situaties bij het meedoen in de samenleving. Zij zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Zij voorkomen een terugval of verdere achteruitgang in de problematiek van de kwetsbare burger.

Preventie van (zwaardere) zorg
Preventie is een werkveld waarin veel vrijwilligers ingezet worden, bijvoorbeeld bij maatjes die bij eenzame mensen voor minder depressies zorgen of vrijwilligers die ouderen tot meer bewegen verleiden. Projecten die zorgkosten en de inzet van dure specialisten voorkomen. Een toenemend aantal zorgverzekeraars en overheden erkent dit ook en steunt daarom projecten waarin vrijwilligers preventieve taken uitvoeren.

Daarnaast levert het doen van vrijwilligerswerk de vrijwilligers zelf ook zelfvertrouwen, contacten, voldoening en gezondheidswinst op.

Ander vrijwilligerswerk in Lansingerland

Voor ál het vrijwilligerswerk in Lansingerland is er het Vrijwilligers Informatie Punt Lansingerland. Het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) is onderdeel van Welzijn Lansingerland. Het VIP verbindt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in heel Lansingerland met elkaar en is hét centrale punt en kenniscentrum als het gaat om vrijwilligerswerk. Het VIP stimuleert, verbindt en ondersteunt mensen (vrijwilligers) en maatschappelijke organisaties in heel Lansingerland, bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.