Vrijwilligerswerk

Bij Welzijn Lansingerland zijn ongeveer 400 vrijwilligers actief. Veel van onze diensten zouden zonder deze enthousiaste vrijwilligers niet kunnen bestaan. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle mensen die zich belangeloos inzetten en hun steentje willen bijdragen aan een fijnere samenleving.

Wij kunnen altijd extra vrijwilligers inzetten!

Wilt u weten wat bij u past? Vraag om een oriënterend gesprek! Stuur ons een mail.

Voor ons aanbod aan vrijwilligerswerk, klikt u op onderstaande knop.

Vacatures Welzijn Lansingerland

Ander vrijwilligerswerk in Lansingerland

Voor ál het vrijwilligerswerk in Lansingerland is er het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Het VIP is onderdeel van Welzijn Lansingerland.
Het VIP is hét centrale punt en kenniscentrum als het gaat vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Het VIP stimuleert, verbindt en ondersteunt mensen (vrijwilligers) en maatschappelijke organisaties in heel Lansingerland, bij alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft.

De voordelen van vrijwilligerswerk

Vrijwilligers hebben doorgaans een groter sociaal netwerk, meer contacten en meer zelfredzaamheid. Hierdoor leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Sociale relaties dragen bij aan persoonlijke en sociale ontwikkeling, identiteit en zelfrespect. Ze helpen om een zelfstandig leven te leiden en aan de samenleving deel te nemen en zijn belangrijk voor het persoonlijk functioneren.

Gelukkige mensen hebben meer kans om gelukkige vrienden en familieleden te hebben. Die op hun beurt weer gelukkige mensen in hun omgeving hebben. Mensen zijn geneigd hun geluk met hun naasten te delen, door bijvoorbeeld het aanbieden van spontane hulp bij klusjes.

Een lichtpuntje in iemands leven

Vrijwilligers zorgen voor minder eenzaamheid en meer zelfvertrouwen. Contact met een (zorg)vrijwilliger en/of deelname aan groepsactiviteiten, vormen lichtpunten in de week van hulpvragers. Bij veel mensen nemen gevoelens van eenzaamheid af en gevoelens van zelfvertrouwen juist toe. Het ondernemen van activiteiten met een vrijwilliger leidt vaak ook tot het ondernemen van steeds méér activiteiten.

Meedoen met de maatschappij

Vrijwilligerszorg versterkt de sociale samenhang. Vrijwilligers ondersteunen mensen in kwetsbare situaties bij het meedoen in de samenleving. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen. Ook voorkomen ze een terugval of verdere achteruitgang in de problematiek van de meer kwetsbare inwoners.

Preventie van (zwaardere) zorg
Vrijwilligers dragen bij aan preventie van zwaardere (betaalde) zorg. Bijvoorbeeld bij gespreksmaatjes, die bijdragen aan minder depressieklachten van eenzame mensen. Of vrijwilligers die ouderen tot meer bewegen verleiden. Door vrijwilligersinzet worden zorgkosten (de inzet van dure specialisten) voorkomen. Een toenemend aantal zorgverzekeraars en overheden erkent dit. Daarom steunen zij vaak projecten waarin vrijwilligers preventieve taken uitvoeren.

Het doen van vrijwilligerswerk levert ook de vrijwilligers zelfvertrouwen, nieuwe contacten, meer voldoening en zelfs gezondheidswinst op!