Vrijwilligers vacature

Profiel bestuurlid

Over Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland richt zich primair op senioren, mantelzorgers en vrijwilligers, mensen met een functiebeperking, mensen met dementie en mensen in een sociaal isolement. Welzijn Lansingerlan informeert, adviseert, creeert ontmoetingsmogelijkheden en ondersteunt waar dat nodig is. Naast de professionals zijn vrijwilligers onmisbaar in het werk van Welzijn Lansingerland. Participatie komt immers maximaal tot uitdrukking wanneer actieve en zelfredzame inwoners zich inzetten voor de minder zelfredzamen. Zo geven vrijwilligers, professionals en clienten samen dagelijks invulling aan een actieve betrokken samenleving.

Profiel bestuurslid

Bestuur en organisatie

Welzijn Lansingerland is een stichting, kent een directeur en een toezichthoudend bestuur. Binnen het bestuur kennen we de rollen van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. In de besturingsfilosofie heeft de directeur een centrale rol. Het resultaat en de kwaliteit van Welzijn Lansingerland wordt bepaald door de inzet van mensen. Het beleid van Welzijn Lansingerland is gestoeld op een meerjarenstrategie. In de strategie van de organisatie staat het samenwerken, verbreden van het aanbod en ondernemen centraal.

Daarnaast hebben we intern de gemeenschappelijke ambitie om ruimte te creëren voor verdere professionalisering van de organisatie. De uitdaging ligt erin om een moderne proactieve bedrijfsvoering vorm te geven zonder de kosten voor overhead onnodig te verzwaren en de interne regeldruk te veel te intensiveren.
Uitgangspunt is ruimte te bieden aan de professional en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen.

Dhr. J.C.
Koster

Voorzitter Bestuur

Besturing en toezicht

De directeur bestuurt de organisatie. Het Bestuur ziet erop toe dat dit conform de doelstellingen van Welzijn Lansingerland gebeurt. Toezicht geschiedt tevens vanuit een algemeen maatschappelijk belang van het sociaal domein.
Het bestuur houdt afstand tot de dagelijkse praktijk en richt zich op strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van het beleid en hieraan verbonden prestatie-indicatoren.
Het bestuur is sparring-partner voor de directeur.

Taken van het bestuur

 • Toezicht houden op basis van zijn maatschappelijke en statutaire verantwoordelijkheid;
 • Toezicht houden in het belang van de hele organisatie;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur;
 • Klankbord en inspirator;
 • Werkgever van de directeur.

Elk lid van het bestuur voldoet aan de volgende eisen:

 • Affiniteit met doelstelling en werkgebied van Welzijn Lansingerland;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bij voorkeur ervaring en beschikken over:
  • het vermogen op bestuurlijk en strategisch niveau te denken
  •  het analytisch vermogen om met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt
  • contactuele en communicatie vaardigheden.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur te toetsen;
 • Het vermogen om in teamverband te kunnen opereren;
 • Integriteit, eigenaarschap, onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie;
 • Bij voorkeur beschikken over een relevant netwerk;
 • Voldoende beschikbaarheid. Het bestuur vergadert 10 a 11 x per jaar.
 • Specifieke samenstelling op deskundigheid

  Het Toezichthoudend Bestuur bestaat uit maximaal 7 personen (inclusief de voorzitter). Bij de samenstelling streeft het bestuur naar een spreiding over de drie kernen, te weten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Bij een keuze tussen deskundigheid en geografische afkomst prevaleert deskundigheid.

  Welzijn Lansingerland zoekt een bestuurslid met een of meer van de onderstaande deskundigheden:

  • kennis van het sociale domein
  • organisatie deskundigheid
  • hrm-deskundigheid
  • marketing en/of salesdeskundigheid
  • kennis van het bedrijfsleven(profit)
  • kennis van de (semi)-publieke sector en/of politiek bestuur
  • financiële kennis en inzicht

  Contactpersoon voor alle vragen:
  De heer J.C. Koster (Voorzitter Bestuur) 010-5225545

  Het e-mail adres voor geïnteresseerden:
  JoAn Reinhoudt (secretaris Bestuur Welzijn Lansingerland) secretariswll@gmail.com of klik op onderstaande knop:

  Ik wil mij opgeven