Home > Over ons

Welzijn Lansingerland is een lokaal gewortelde welzijnsorganisatie. Zij richt zich op het bevorderen van welzijn, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Sinds het ontstaan in 2008, uit een fusie van verschillende stichtingen gericht op het welzijn van senioren in de regio, is de dienstverlening gaandeweg uitgebreid naar een bredere doelgroep. Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. We verbinden, ondersteunen en versterken de veerkracht, betrokkenheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.
Dat doen we met betrokken team: een vrijwillig bestuur, 23 personeelsleden (14 FTE) en circa 400 vrijwilligers!

Ga snel naar

Binnenkort vindt u hier al onze nieuwsbrieven.

Missie/visie

Welzijn Lansingerland bevordert de participatie van mensen in de samenleving. We richten ons op het bevorderen van welzijn in de brede zin, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Wij fungeren als schakel tussen mens en samenleving, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen en met betrokkenheid van de meer zelfredzamen.

In de maatschappij is er een groeiende behoefte aan participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Voor een gezonde en vitale samenleving is het van belang dat inwoners zichzelf redden, kunnen meedoen en zich goed voelen. Mensen willen graag zelf hun leven kunnen vormgeven, vanuit hun eigen achtergrond en overtuigingen. Welzijn Lansingerland draagt actief bij om deze mogelijkheden te vergroten.

Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. En iedere inwoner van Lansingerland heeft zijn of haar eigen kracht om, naar vermogen, mee te doen aan de samenleving. Wij stimuleren zelforganisatie en bieden ondersteuning waar nodig: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Wij geloven dat, door te investeren in preventie, zwaardere zorg kan worden voorkomen.

Door ons brede dienstenpakket steeds meer vraag- en wijkgericht aan te bieden, en daarnaast door onze lokale inbedding, kunnen wij snel inspelen op wensen en behoeften van cliënten (en hun omgeving) en op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ondersteunen én versterken we de (veer)kracht, betrokkenheid en zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.

Sleutelprincipes

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Lansingerland werken volgens onderstaande sleutelprincipes, die een leidraad vormen voor de uitvoering van alle activiteiten en dagelijkse werkzaamheden. Deze sleutelprincipes zijn:

  • Wederkerigheid
  • Op zoek naar de vraag achter de vraag
  • Systeemgerichte benadering
  • Zelf-oplossend vermogen stimuleren
  • Bewust van de toegevoegde waarde voor de klant
  • Vrijwilliger waar mogelijk, professional waar nodig
  • Normaliseren
  • Neutraliteit

Onze sleutelprincipes vormen de basis van onze visie dat iedereen mee kan doen, ongeacht geloof, etniciteit, geaardheid of handicap. We helpen zowel de kwetsbare inwoners als hun naaste(n), om mee te doen in de samenleving als dat gewenst en nodig is. We gaan op zoek naar de onderliggende vraag en stimuleren de zelfredzaamheid. Met een professional waar nodig, maar met vrijwilligers waar mogelijk. Want ook voor vrijwilligers is het een dankbare, zinvolle taak om iets te betekenen voor een ander.

Ons team

Aad van Boven
Ouderenadviseur

Ilona Witkamp
Ouderenadviseur

Fréderike Breugem
Ouderenadviseur

Liesbeth Buiel
Ouderenadviseur

DANIëLLE KOORNNEEF
COÖRDINATOR BUURTBEMIDDELING

Michaëla Bakker
Medewerker dagbesteding

Hans Koster
Voorzitter

Joan Reinhoudt
Secretaris

Irma van den Tillaart
Penningmeester

Mustapha el Boumeshouli
Bestuurslid

Arend de Jong
Bestuurslid

Documenten

Sterk door samenwerking

We zijn een open organisatie die veel samenwerkt met andere organisaties in het maatschappelijk veld. Door deze samenwerkingen kunnen mensen met verwante hulpbehoeftes gemakkelijk doorverwezen worden. Zo dragen we bij aan een prettige leefomgeving en ondersteunen inwoners, die dat nodig hebben en maken hen zo zelfredzaam als mogelijk. Netwerkpartners in het sociaal domein zijn, naast de gemeente Lansingerland, onder andere: 3B wonen, Bibliotheek Oostland, Middin, Doel/GGZ Delfland, Kwadraad, ouderenbonden, WMO-adviesraad, Humanitas en Jongerenwerk. Daarnaast werken we veel samen met zorgaanbieders, zoals huisartspraktijken, thuiszorgorganisaties en ergotherapeuten. Onderling weten we elkaar goed te vinden. Welzijn Lansingerland is daarnaast onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Samen Lansingerland, SamenDoen spreekuur en de Dementieketen.

Welzijn Steunen

Als stichting zijn wij grotendeels afhankelijk van subsidies en giften. Wilt u ook het welzijn in Lansingerland ondersteunen? Word een vriend van Welzijn.

Ons bankrekeningnummer is NL29 RABO 0140 3780 30 t.n.v. Stichting WSL.

Elke gift, groot of klein, wordt gewaardeerd en ingezet voor het welzijn van Lansingerland. Wij zijn een stichting met ANBI-status. Uw donatie is dus fiscaal aftrekbaar. 

Wilt u vriend worden van Welzijn? Of wilt u samenwerken? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Vrienden 2023

Ingrid Koenen, Fotografe. ingrid@studio-ik.nl www.studio-ik.nl
.

.