Over ons

Help ons én anderen een handje mee

Home > Over ons

Welzijn Lansingerland is een relatief kleine, flexibele, lokaal gewortelde welzijnsorganisatie, die zich richt op het bevorderen van welzijn in de brede zin, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Sinds het ontstaan in 2008, uit een fusie van verschillende stichtingen gericht op het welzijn van senioren in de regio, is de dienstverlening gaandeweg uitgebreid naar een bredere doelgroep. Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. Daarom ondersteunen én versterken we de veerkracht, betrokkenheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.

Missie en visie

Welzijn Lansingerland bevordert de participatie van mensen in de samenleving. We richten ons op het bevorderen van welzijn in de brede zin, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Wij fungeren als schakel tussen mens en samenleving, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen en met betrokkenheid van de meer zelfredzamen.

In de maatschappij is er een groeiende behoefte aan participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Dat burgers zichzelf redden, kunnen meedoen en zich goed voelen, is van essentieel belang voor een gezonde en vitale samenleving. Mensen willen graag zelf hun leven kunnen vormgeven, vanuit hun eigen achtergrond en overtuigingen. Welzijn Lansingerland draagt actief bij om deze mogelijkheden te vergroten. Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. En iedere inwoner van Lansingerland heeft zijn of haar eigen kracht om, naar vermogen, mee te doen aan de samenleving.
Wij stimuleren zelforganisatie en bieden ondersteuning waar nodig: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Wij geloven dat, door te investeren in preventie, zwaardere zorg kan worden voorkomen.
Door ons brede dienstenpakket steeds meer vraag- en wijkgericht aan te bieden, en daarnaast door onze lokale inbedding, kunnen wij snel inspelen op wensen en behoeften van cliënten (en hun omgeving) en op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ondersteunen én versterken we de (veer)kracht, betrokkenheid en zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.

Sleutelprincipes

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Lansingerland werken volgens onderstaande sleutelprincipes, die een leidraad vormen voor de uitvoering van alle activiteiten en dagelijkse werkzaamheden. Deze sleutelprincipes zijn:

  • Wederkerigheid
  • Op zoek naar de vraag achter de vraag
  • Systeemgerichte benadering
  • Zelf-oplossend vermogen stimuleren
  • Bewust van de toegevoegde waarde voor de klant
  • Vrijwilliger waar mogelijk, professional waar nodig
  • Normaliseren
  • Neutraliteit

Onze sleutelprincipes vormen de basis van onze visie dat iedereen mee kan doen, ongeacht geloof, etniciteit, geaardheid of handicap. We helpen zowel de kwetsbare inwoners als hun naaste(n), om mee te doen in de samenleving als dat gewenst en nodig is. We gaan op zoek naar de onderliggende vraag en stimuleren de zelfredzaamheid. Met een professional waar nodig, maar met vrijwilligers waar mogelijk. Want ook voor vrijwilligers is het een dankbare, zinvolle taak om iets te betekenen voor een ander.

Ons team

Ilona Witkamp
Ouderenadviseur

Fréderike Breugem
Ouderenadviseur

Liesbeth Buiel
Ouderenadviseur

Daniëlle Koornneef
Coördinator buurtbemiddeling

Bianca van Eeden
Ouderenadviseur

Cathy Helmstrijd-Wachtels
Ouderencoach Huiskamer Bleiswijk

Edith Kreber
Ouderencoach Huiskamer Berkel

Femi Soewu
Ouderencoach Huiskamer Bergschenhoek

Gerjo Goudriaan
Directeur

Janny Dekkers-Hamming
Ouderenadviseur

Mahtab Deliri
Ouderencoach Huiskamer Berkel

Martine Burggraaf
Financieel medewerker

Annelies Rutten
Coördinator Praktische Hulp

Robert Zell
Locatiemanager

Sabine van Bruggen
Coördinator Steunpunt Mantelzorg

Sylvia Frau-Boudesteijn
Ondersteuning Activiteiten

Urmy Mungra
Officemanager

Rosella Hoek – Evers
Coördinator V.I.P

Marleen Ruijgrok
Ondersteuning V.I.P.

Nicolien Wagner
Ondersteuning Mantelzorg, Praktische Hulp & activiteiten

Hans Koster
Voorzitter

Joan Reinhoudt
Secretaris

Irma van den Tillaart
Penningmeester

Piet Schipperus
Penningmeester

Arend de Jong
Bestuurslid

Vacatures Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland is een lokale welzijnsorganisatie. Wij ondersteunen zelfredzaamheid en
ontmoeting. We werken in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

Helaas, alle vacatures zijn voorzien, maar hou de site en onze social media in de gaten. Het kan zomaar zijn dat wij ineens een leuke functie beschikbaar hebben.

Natuurlijk zijn wij wel altijd op zoek naar Vrijwilligers. Wil je proeven hoe onze Stichting, het Welzijn bevordert en op welke manieren dat wordt gedaan? Meld je aan als vrijwilliger. 

Documenten