Over ons

Help ons én anderen een handje mee

Home > Over ons

Welzijn Lansingerland is een relatief kleine, flexibele, lokaal gewortelde welzijnsorganisatie, die zich richt op het bevorderen van welzijn in de brede zin, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Sinds het ontstaan in 2008, uit een fusie van verschillende stichtingen gericht op het welzijn van senioren in de regio, is de dienstverlening gaandeweg uitgebreid naar een bredere doelgroep. Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. Daarom ondersteunen én versterken we de veerkracht, betrokkenheid en zelfredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.

Missie en visie

Welzijn Lansingerland bevordert de participatie van mensen in de samenleving. We richten ons op het bevorderen van welzijn in de brede zin, preventie van zwaardere zorg en het versterken van sociale cohesie. Wij fungeren als schakel tussen mens en samenleving, met speciale aandacht voor kwetsbare mensen en met betrokkenheid van de meer zelfredzamen.

In de maatschappij is er een groeiende behoefte aan participatie, ontmoeting en zorg voor elkaar. Dat burgers zichzelf redden, kunnen meedoen en zich goed voelen, is van essentieel belang voor een gezonde en vitale samenleving. Mensen willen graag zelf hun leven kunnen vormgeven, vanuit hun eigen achtergrond en overtuigingen. Welzijn Lansingerland draagt actief bij om deze mogelijkheden te vergroten. Wij zijn van mening dat ieder mens veerkrachtig én kwetsbaar is. En iedere inwoner van Lansingerland heeft zijn of haar eigen kracht om, naar vermogen, mee te doen aan de samenleving.
Wij stimuleren zelforganisatie en bieden ondersteuning waar nodig: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Wij geloven dat, door te investeren in preventie, zwaardere zorg kan worden voorkomen.
Door ons brede dienstenpakket steeds meer vraag- en wijkgericht aan te bieden, en daarnaast door onze lokale inbedding, kunnen wij snel inspelen op wensen en behoeften van cliënten (en hun omgeving) en op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ondersteunen én versterken we de (veer)kracht, betrokkenheid en zelf- en samenredzaamheid van de inwoners van Lansingerland.

Sleutelprincipes

Medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Lansingerland werken volgens onderstaande sleutelprincipes, die een leidraad vormen voor de uitvoering van alle activiteiten en dagelijkse werkzaamheden. Deze sleutelprincipes zijn:

  • Wederkerigheid
  • Op zoek naar de vraag achter de vraag
  • Systeemgerichte benadering
  • Zelf-oplossend vermogen stimuleren
  • Bewust van de toegevoegde waarde voor de klant
  • Vrijwilliger waar mogelijk, professional waar nodig
  • Normaliseren
  • Neutraliteit

Onze sleutelprincipes vormen de basis van onze visie dat iedereen mee kan doen, ongeacht geloof, etniciteit, geaardheid of handicap. We helpen zowel de kwetsbare inwoners als hun naaste(n), om mee te doen in de samenleving als dat gewenst en nodig is. We gaan op zoek naar de onderliggende vraag en stimuleren de zelfredzaamheid. Met een professional waar nodig, maar met vrijwilligers waar mogelijk. Want ook voor vrijwilligers is het een dankbare, zinvolle taak om iets te betekenen voor een ander.

Ons team

Ilona Witkamp
Ouderenadviseur

Fréderike Breugem
Ouderenadviseur

Liesbeth Buiel
Ouderenadviseur

Daniëlle Koornneef
Coördinator buurtbemiddeling

Michaëla Bakker
Ouderencoach Huiskamer

Annemieke Kerstens

Bianca van Eeden

Cathy Helmstrijd-Wachtels

Edith Kreber

Femi Soewu

Gerjo Goudriaan

Janny Dekkers-Hamming

Mahtab Deliri

Martine Burggraaf

Nicole van der Spek

Robert Zell

Sabine van Bruggen

Sylvia Frau-Boudesteijn

Urmy Mungra

Rosella Hoek – Evers

Marleen Ruijgrok

Nicolien Wagner

Hans Koster
Voorzitter

Joan Reinhoudt
Secretaris

Irma van den Tillaart
Penningmeester

Mustapha el Boumeshouli
Bestuurslid

Arend de Jong
Bestuurslid

Vacatures Welzijn Lansingerland

Welzijn Lansingerland is een lokale welzijnsorganisatie. Wij ondersteunen zelfredzaamheid en
ontmoeting. We werken in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.

Je staat stevig in je schoenen

Wat ga je doen
• Werven, selecteren, scholen en begeleiden van vrijwilligers voor Buurtbemiddeling;
• Matchen van vraag en aanbod
• Signaleren van trends en behoeften;
• Onderhouden van het relevante netwerk;
• Meedenken over ontwikkelingen en versterken van de dienstverlening
• Administratie, rapporteren

Je brengt het volgende mee
• Je hebt ervaring in een soortgelijke rol
• Je bent enthousiast, flexibel en denkt in kansen
• Je hebt een HBO opleiding, en relevante ervaring
• Je bent zelfstandig en neemt initiatief
• Je hebt overzicht en bewaakt grenzen
• Je bent nauwkeurig en nauwgezet

Wij bieden
Je komt in een team met betrokken collega’s die samen werken aan een mooi Lansingerland. We
starten met een jaarcontract. De functie is gewaardeerd in loonschaal 8 van de CAO Sociaal Werk met
een bruto salaris tussen € 3000-€ 4000 per maand.

Interesse?
Stuur je motivatie en CV voor 15 oktober naar info@welzijnlansingerland.nl ter attentie van Gerjo
Goudriaan en Danielle Koornneef. Heb je vragen? Dan kun je met hen contact opnemen.

Wij willen een inclusieve organisatie zijn.
Voel je vrij om te solliciteren.

Ik wil solliciteren

Documenten