Alzheimer café

Alzheimer Café Lansingerland

Het Alzheimer Café is iedere tweede woensdag van de maand, metuitzondering van de maanden juli/aug/dec.

Op locatie in “De Stander”, Wilhelminastraat 1a, Bergschenhoek (in debibliotheek). Het programma is van 19:30 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:00uur. Een informatiestand van Alzheimer Nederland is aanwezig waar umet vragen terecht kunt

Programma 2022:

12 januari – Wat als de omgeving het niet begrijpt?Wanneer je zorgt voor iemand met dementie kun je onbegrip vanuit deomgeving ervaren. Buitenstaanders merken soms niets aan de persoonmet dementie, en begrijpen niet waar een mantelzorger zich druk ommaakt. Vanavond zal Isabel den Engelsman van GGZ Delfland toelichtenhoe je om kunt gaan met dit onbegrip.

9 februari – De voordelen en mogelijkheden van dagbestedingGespecialiseerde dagopvang of activiteiten kunnen een zinvolle enprettige dag invulling geven voor iemand met dementie. Daarnaast krijgtde mantelzorger tijd voor zichzelf. Begeleiders van dagbestedingen in deregio Lansingerland vertellen wat de mogelijkheden zijn.

9 maart – Wat is dementie en wat kan je verwachten?Dementie is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen waarbijhersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Alzheimer is demeest voorkomende, maar welke vormen van dementie zijn er nog meer?Hoe herken ik de verschijnselen? En hoe verloopt het proces?

13 april – Inspirerende avond met Hugo BorstDe bekende Rotterdamse schrijver, columnist en voetbalcriticus HugoBorst is vanavond te gast. Hij was mantelzorger voor zijn moeder enschreef hier prachtige boeken over. Vanavond deelt hij op inspirerendemanier zijn eigen ervaringen uit het leven met iemand met dementie.

11 mei – Wie doet wat bij dementie?Wanneer u te maken krijgt met dementie komt er wellicht veel op u af. Ukrijgt met verschillende instanties te maken en soms is het moeilijk om tebegrijpen wat elke hulpverlener doet en wat u ervan kunt verwachten.Tijdens deze avond wordt uitgelegd van welke diensten u allemaalgebruik kunt maken en welke voordelen ze bieden.

8 juni – De positieve invloed van muziek op dementieEmoties verbonden aan muziek blijven bij dementie sterk aanwezig, ookals spreken en begrijpen niet goed meer gaan. Musicus Carin Aalbers zalvertellen hoe muziek een positieve invloed kan hebben op mensen metdementie. Ook is er een muzikaal intermezzo met bekende liedjes,waarbij iedereen kan meezingen.

7 september – Wettelijke zaken goed geregeld bij dementieIemand met dementie kan op een bepaald moment belangen nietmeer zelf behartigen. Het is belangrijk om wensen vast te leggenen zaken tijdig te regelen. Vanavond wordt u bijgepraat over o.a.(vol)machten, mentorschap en (levens-) testament.

12 oktober – Hoe omgaan met gedragsverandering?Dementie veroorzaakt veranderingen in gedrag die niet altijd tebegrijpen zijn. Een psycholoog vertelt waardoor veranderingen ingedrag ontstaan en geeft tips en adviezen over hoe je met dezegedragsveranderingen door dementie het best om kan gaan.

9 november – Praktische hulp bij dementieBoodschappen doen, koffie zetten en aankleden: dat doen weautomatisch zonder er veel bij na te denken. Als je dementie hebtkun je steeds meer beperkt worden in dagelijkse handelingen –maar er zijn hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen.

Beschikbare datums

Beschikbare tijden

    Komt u gerust langs om te kijken bij deze activiteit en om informatie op te vragen.U kunt ook bellen met Welzijn Lansingerland 010-522 55 45.
    • Ontmoet!
    • 08-02-2023
    • 19:30 - 21:30